Let op!, Geld lenen kost geld!

Home » Articles posted by Gerard

Author Archives: Gerard

Hypotheek offerte

Hypotheekofferte

hypotheekDe aanvraag van een hypotheekofferte is de eerste stap op weg naar een hypotheek. Waar moet je op letten en welke documenten heb je nodig ?

Verhuur of verkoop je huis zelf !

Acceptatie door de hypotheekverstrekker

De hypotheekverstrekker controleert of aan de financiële verplichtingen voldaan kan worden.acceptatie
Ook wordt er gekeken of de aangeleverde informatie compleet én natuurlijk in orde is, zo wordt ook een controle bij het BKR in Tiel gedaan, kortom er wordt gechecked of u voldoet aan alle eisen.
Iedere hypotheekverstrekker heeft zijn eigen beleid aangaande het wel of niet accepteren van een nieuwe hypotheeknemer. Dus iedere hypotheekverstrekker heeft zo zijn eigen regels waaraan u dient te voldoen, voordat een hypotheek wordt verstrekt. Probeer vooraf zoveel mogelijk te weten te komen over het acceptatiebeleid van de hypotheekverstrekker van uw keuze.
Heeft u bij de hypotheek ook een levensverzekering afgesloten, dan volgt er ook een medische beoordeling.


Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Met ingang van januari 2007 is de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) van kracht. Gedragscode Hypothecaire FinancieringenDoel van deze Gedragscode: bescherming van de consument tegen te hoge hypotheekschulden. Geldverstrekkers zijn verplicht de Gedragscode toe te passen bij het vaststellen van de maximale hypotheeksom.

Krediet  via Kredietconcurrent

Hypotheek documenten

Lijst van benodigde documenten voor het afsluiten van een hypotheek

documentenHieronder vindt u een lijst van documenten welke u nodig kunt hebben voor het afsluiten van een hypotheek. Samen met de adviseur van uw hypotheekverstrekker kunt u overleggen en beoordelen welke documenten voor u en uw aanstaande woning benodigd zijn.

Verhuur of verkoop je huis zelf !

Hetgeen u zeker nodig heeft bij het aanvragen van een hypotheek is uw Burger Service Nummer, kortwegt BSN. Dit kunt u altijd terug vinden op uw legitimatie, maar ook een loonbrief of belastingaangifte.


1. Aanvraagformulier hypothecaire lening origineel
2. Aanvraagformulier* gemengde verzekering origineel
3. Aanvraagformulier* overlijdensrisicoverzekering origineel
4. Gezondheidsverklaring*
Download: formuliertoelichting
origineel
5. Akte van verpanding* met betrekking tot punt 2 en/of 3 origineel
6. Opdracht* (ook wel: weduweverklaring of akte van voorwaardelijke begunstigingswijziging) met betrekking tot punt 5 origineel
7. Aanvraagformulier opstalverzekering origineel
8. Aanvraagformulier overbruggingskrediet origineel
9. Werkgeversverklaring*
Download versie in het: NederlandsEngels
origineel
10. Aanstellingsbrief* of arbeidsovereenkomst* wanneer korter dan twee maanden in dienst kopie
11. Salarisafrekening* van een recente maand kopie
12. Afrekening van een inkomenvervangende sociale uitkering* van een recente maand kopie
13. Bewijs van recht op een alimentatie-uitkering van een ex-echtgeno(o)t(e) ten behoeve van uzelf* (niet ten behoeve van uw kinderen) kopie
14. Afrekening van VUT- of pensioenuitkering* van een recente maand kopie
15. Bewijs van het recht op een toekomstig pensioen als u* 50 jaar of ouder bent kopie
16. De door een accountant goedgekeurde balansen en resultatenrekeningen van de afgelopen drie boekjaren met een prognose van het verwachte resultaat in het lopende boekjaar, indien u* zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder van een onderneming bent (in dit laatste geval dus naast de hiervoor al genoemde documenten voor een werknemer) kopie
17. Echtscheidingsvonnis* en, indien gemaakt, echtscheidingsconvenant*, met het bewijs van inschrijving van het vonnis in het register van de Burgerlijke Stand* kopie
18. Saldobiljet van lopende schulden* (persoonlijke lening, doorlopend krediet, afbetalingsregeling, huurkoopovereenkomst) kopie
19. Bewijs van aflossing van een recent afgeloste schuld* zoals bij punt 18 is bedoeld kopie
20. Machtigingen* voor afboeking van hypotheek- en verzekeringslasten origineel
21. Bewijs van eigen middelen* (bankafschrift) kopie
22. Legitimatiebewijs* kopie
23. Voorlopige koopakte, bij aankoop van een bestaande woning kopie
24. Opgave verbouwingskosten, bij aankoop van een bestaande woning kopie
25. Voorlopige koopakte met aannemingsovereenkomst + bestek en tekeningen, bij aankoop van een nieuw te bouwen woning kopie
26. Meerwerkovereenkomst, bij aankoop van een nieuw te bouwen woning kopie
27. Akte van uitgifte in erfpacht met voorwaarden kopie
28. Taxatierapport van de te kopen woning, opgemaakt door een NVM-makelaar origineel
29. Voorlopige koopakte inzake de verkoop van uw* huidige woning kopie
Indien deze nog niet is verkocht, een taxatierapport, opgemaakt door een NVM-makelaar origineel
30. Eigendomsbewijs van uw* huidige woning kopie
31. Hypotheekakte van de hypotheek op uw* huidige woning + saldobiljet waaruit de restantschuld blijkt kopie

(* = eventueel twee, namelijk van u en uw partner)

Niet vergeten bij hypotheken

droomhuis hypothekenAls u uw droomwoning heeft gevonden komt de vraag; “kan ik dit betalen ?”.
Gaat u zich dan oriënteren welke hypotheken er allemaal zijn zullen de nodige vragen op u af komen.
Hoeveel kan ik lenen ?, Hoeveel wil ik lenen ?, Welke hypotheekvorm is het beste ?, Hoe staat de rente ? ….

Deze vragen zijn niet het enige waar u rekening mee dient te houden, er zijn ook nog de nodige zaken waar u op dient te letten ! Uw hypotheekadviseur zal u hier zeker op wijzen en deze met u doornemen. Voorbeelden zijn onder andere:

Verhuur of verkoop je huis zelf !

Eigen huis verkopen

Dient er ook nog een ander eigen huis verkocht te worden ? Dan kunt u kiezen voor een makelaar om uw huis te verkopen, maar u succesvoluwhuisverkopenkunt dit ook zelf doen. Het kost natuurlijk enige inspanning en tijd maar u kunt er meer aan over houden als u zelf uw woning verkoopt. U zult zien dat met enkele kleine styling zaken, een paar mooie foto’s en een goede internetvacature en misschien nog enkele andere tips en trucks u meer rendement sleept uit het zelf verkopen van uw eigen woning !

Nationale Hypotheek Garantie

NHGDe Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bied u vaak de mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten met goede condities en tegen de allerlaagste rente. Over hoe deze regeling precies werkt kan uw hypotheekverstrekker u meer vertellen.

Verzekeringen

hypothekenU kunt zich op verschillende manieren verzekeren tegen verlies of diefstal van uw bezittingen. Via uw hypotheekverstrekker kunt u diverse verzekeringen afsluiten.
Zo zal de hypotheekverstrekker meestal ook een opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering voor u kunnen verzorgen, zowel apart als gecombineerd in een verzekeringenpakket. Meestal heeft een hypotheekverstrekker naast deze min of meer noodzakelijke verzekeringen ook nog andere verzekeringen in hun verzekeringen portefeuille.


Subsidies

Om het eigenwoningbezit te stimuleren zijn er ook nog diverse subsidies waarvoor u misschien in aanmerking komt. Zo zijn er onder andere de volgende meest voorkomende subsidies:

  • Subsidie voor milieuvriendelijke maatregelenGeld
  • Subsidie voor monumenten
  • Subsidie voor woningverbetering

Hypotheek meeverhuizen ?

U heeft al een koopwoning en besluit een andere woning te kopen. U heeft al een hypotheek voor uw eerste woning. Moet u uw reeds lopende hypotheek meeverhuizen of sluit u een geheel nieuwe hypotheek af ? Uw hypotheekverstrekker kan u zeker op dit gebied adviseren.

Overige onderwerpen

  • Overbruggingskrediet. Wanneer sluit je zo’n krediet nou wel af, en wanneer niet.bijleenregeling
  • Bijleenregeling. De regeling is om huiseigenaren te stimuleren om bij een verhuizing de overwaarde van hun huis te gebruiken voor de financiering van hun nieuwe woning.
  • Hypotheek flexibiliteit. Wilt u misschien een keer uw hypotheek aanpassen tijdens de looptijd ?
  • Welke rentevastperiode is de beste keuze en wat zijn de gevolgen ? Over het algemeen geldt dat hoe langer de rentevastperiode is, hoe hoger het rentepercentage.
  • Projectrente, depotrente en Bouwrente. Koopt u een nieuwbouwwoning dan krijgt u er zeker mee te maken.

Regels en wetgeving

belastingAls huizenbezitter krijgt u ook te maken met de overheid en met de fiscus.
Zo zult u als huiseigenaar te maken krijgen met diverse fiscale aspecten. Het bezit van een huis heeft gevolgen voor de Inkomstenbelasting, kan een hypotheek u fiscaal voordeel opleveren dat via een “voorlopige aanslag” direct aan u toekomt en krijgt u te maken met verschillende heffingen van lagere overheden.