Let op!, Geld lenen kost geld!

Home » Posts tagged 'hypotheek'

Tag Archives: hypotheek

Hypotheek documenten

Lijst van benodigde documenten voor het afsluiten van een hypotheek

documentenHieronder vindt u een lijst van documenten welke u nodig kunt hebben voor het afsluiten van een hypotheek. Samen met de adviseur van uw hypotheekverstrekker kunt u overleggen en beoordelen welke documenten voor u en uw aanstaande woning benodigd zijn.

Verhuur of verkoop je huis zelf !

Hetgeen u zeker nodig heeft bij het aanvragen van een hypotheek is uw Burger Service Nummer, kortwegt BSN. Dit kunt u altijd terug vinden op uw legitimatie, maar ook een loonbrief of belastingaangifte.


1. Aanvraagformulier hypothecaire lening origineel
2. Aanvraagformulier* gemengde verzekering origineel
3. Aanvraagformulier* overlijdensrisicoverzekering origineel
4. Gezondheidsverklaring*
Download: formuliertoelichting
origineel
5. Akte van verpanding* met betrekking tot punt 2 en/of 3 origineel
6. Opdracht* (ook wel: weduweverklaring of akte van voorwaardelijke begunstigingswijziging) met betrekking tot punt 5 origineel
7. Aanvraagformulier opstalverzekering origineel
8. Aanvraagformulier overbruggingskrediet origineel
9. Werkgeversverklaring*
Download versie in het: NederlandsEngels
origineel
10. Aanstellingsbrief* of arbeidsovereenkomst* wanneer korter dan twee maanden in dienst kopie
11. Salarisafrekening* van een recente maand kopie
12. Afrekening van een inkomenvervangende sociale uitkering* van een recente maand kopie
13. Bewijs van recht op een alimentatie-uitkering van een ex-echtgeno(o)t(e) ten behoeve van uzelf* (niet ten behoeve van uw kinderen) kopie
14. Afrekening van VUT- of pensioenuitkering* van een recente maand kopie
15. Bewijs van het recht op een toekomstig pensioen als u* 50 jaar of ouder bent kopie
16. De door een accountant goedgekeurde balansen en resultatenrekeningen van de afgelopen drie boekjaren met een prognose van het verwachte resultaat in het lopende boekjaar, indien u* zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder van een onderneming bent (in dit laatste geval dus naast de hiervoor al genoemde documenten voor een werknemer) kopie
17. Echtscheidingsvonnis* en, indien gemaakt, echtscheidingsconvenant*, met het bewijs van inschrijving van het vonnis in het register van de Burgerlijke Stand* kopie
18. Saldobiljet van lopende schulden* (persoonlijke lening, doorlopend krediet, afbetalingsregeling, huurkoopovereenkomst) kopie
19. Bewijs van aflossing van een recent afgeloste schuld* zoals bij punt 18 is bedoeld kopie
20. Machtigingen* voor afboeking van hypotheek- en verzekeringslasten origineel
21. Bewijs van eigen middelen* (bankafschrift) kopie
22. Legitimatiebewijs* kopie
23. Voorlopige koopakte, bij aankoop van een bestaande woning kopie
24. Opgave verbouwingskosten, bij aankoop van een bestaande woning kopie
25. Voorlopige koopakte met aannemingsovereenkomst + bestek en tekeningen, bij aankoop van een nieuw te bouwen woning kopie
26. Meerwerkovereenkomst, bij aankoop van een nieuw te bouwen woning kopie
27. Akte van uitgifte in erfpacht met voorwaarden kopie
28. Taxatierapport van de te kopen woning, opgemaakt door een NVM-makelaar origineel
29. Voorlopige koopakte inzake de verkoop van uw* huidige woning kopie
Indien deze nog niet is verkocht, een taxatierapport, opgemaakt door een NVM-makelaar origineel
30. Eigendomsbewijs van uw* huidige woning kopie
31. Hypotheekakte van de hypotheek op uw* huidige woning + saldobiljet waaruit de restantschuld blijkt kopie

(* = eventueel twee, namelijk van u en uw partner)

Hypotheek hulp

hypotheekHet huis van uw dromen gevonden en nu ?
Nu is het zaak om de financiering rond te krijgen. het afsluiten van een hypotheek is dan ook een belangrijke gebeurtenis. U gaat een langdurige financiƫle verplichting aan welke een groot deel van uw maandelijkse inkomsten opslokt.

Verhuur of verkoop je huis zelf !

Wat is een hypotheek ?

Niet iedereen heeft de luxe om zijn of haar huis contant te kunnen betalen. Dat is ook helemaal niet nodig en fiscaal gezien zelfs niet aan te raden. Belasting technisch gezien is het voordeliger om voor het eigen huis een lening aan te gaan. Deze lening, waarbij (in de meeste gevallen) het huis onderpand is, noemt men een hypotheek.hypotheek

Een hypotheek afsluiten kost tijd. Wat is de maximale hypotheek die u kunt afsluiten? Doet u er goed aan de maximale hypotheek af te sluiten? Brengt u eigen geld in ?
Er komt veel bij kijken, een aanvraag is niet zomaar gebeurd en hiervoor hebt u de nodige documenten nodig. Het is een beslissing waar u toch snel 30 jaar mee moet leven. Laat u daarom tijdens het hele traject begeleiden en adviseren door een gerenommeerd adviseur.


Online hypotheekverstrekkers

Voor het afsluiten van een hypotheek was het tot enkele jaren geleden normaal dat je naar je bank ging om te vragen wat de mogelijkheden waren. Vaak ook werd, en nog steeds, door de makelaar gekeken bij welke bank u de voordeligste bij u passende hypotheek kon afsluiten.
Vaak kreeg u zo de benodigde informatie maar van een partner aangeleverd.

online hypotheekTegenwoordig gaat het zoeken van van de juiste bij u passende hypotheek makkelijker en vaak ook sneller, direct vanaf uw eigen laptop via het internet. Er zijn diverse hypotheekverstrekkers online te vinden die voor u een offerte op maat kunnen maken en u voortreffelijk begeleiden bij de hypotheekaanvraag en de bij u eventueel ontstane vragen.

Verzekeringen

Vergeet niet dat er bij de aanschaf van een nieuwe woning ook rekeninge gehouden moet worden met diverse verzekeringen van uw nieuwe huis.
Zo is er de inboedelverzekering, voor schade aan de zaken in uw huis en de opstalverzekering, voor schade aan uw huis.
U kunt deze natuurlijk apart van elkaar afsluiten maar deze ook combineren in een zo geheten “Woonpakket“.web analytics