Let op!, Geld lenen kost geld!

Home » Hypotheek documenten » Hypotheek documenten

Hypotheek documenten

Lijst van benodigde documenten voor het afsluiten van een hypotheek

documentenHieronder vindt u een lijst van documenten welke u nodig kunt hebben voor het afsluiten van een hypotheek. Samen met de adviseur van uw hypotheekverstrekker kunt u overleggen en beoordelen welke documenten voor u en uw aanstaande woning benodigd zijn.

Verhuur of verkoop je huis zelf !

Hetgeen u zeker nodig heeft bij het aanvragen van een hypotheek is uw Burger Service Nummer, kortwegt BSN. Dit kunt u altijd terug vinden op uw legitimatie, maar ook een loonbrief of belastingaangifte.


1. Aanvraagformulier hypothecaire lening origineel
2. Aanvraagformulier* gemengde verzekering origineel
3. Aanvraagformulier* overlijdensrisicoverzekering origineel
4. Gezondheidsverklaring*
Download: formuliertoelichting
origineel
5. Akte van verpanding* met betrekking tot punt 2 en/of 3 origineel
6. Opdracht* (ook wel: weduweverklaring of akte van voorwaardelijke begunstigingswijziging) met betrekking tot punt 5 origineel
7. Aanvraagformulier opstalverzekering origineel
8. Aanvraagformulier overbruggingskrediet origineel
9. Werkgeversverklaring*
Download versie in het: NederlandsEngels
origineel
10. Aanstellingsbrief* of arbeidsovereenkomst* wanneer korter dan twee maanden in dienst kopie
11. Salarisafrekening* van een recente maand kopie
12. Afrekening van een inkomenvervangende sociale uitkering* van een recente maand kopie
13. Bewijs van recht op een alimentatie-uitkering van een ex-echtgeno(o)t(e) ten behoeve van uzelf* (niet ten behoeve van uw kinderen) kopie
14. Afrekening van VUT- of pensioenuitkering* van een recente maand kopie
15. Bewijs van het recht op een toekomstig pensioen als u* 50 jaar of ouder bent kopie
16. De door een accountant goedgekeurde balansen en resultatenrekeningen van de afgelopen drie boekjaren met een prognose van het verwachte resultaat in het lopende boekjaar, indien u* zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder van een onderneming bent (in dit laatste geval dus naast de hiervoor al genoemde documenten voor een werknemer) kopie
17. Echtscheidingsvonnis* en, indien gemaakt, echtscheidingsconvenant*, met het bewijs van inschrijving van het vonnis in het register van de Burgerlijke Stand* kopie
18. Saldobiljet van lopende schulden* (persoonlijke lening, doorlopend krediet, afbetalingsregeling, huurkoopovereenkomst) kopie
19. Bewijs van aflossing van een recent afgeloste schuld* zoals bij punt 18 is bedoeld kopie
20. Machtigingen* voor afboeking van hypotheek- en verzekeringslasten origineel
21. Bewijs van eigen middelen* (bankafschrift) kopie
22. Legitimatiebewijs* kopie
23. Voorlopige koopakte, bij aankoop van een bestaande woning kopie
24. Opgave verbouwingskosten, bij aankoop van een bestaande woning kopie
25. Voorlopige koopakte met aannemingsovereenkomst + bestek en tekeningen, bij aankoop van een nieuw te bouwen woning kopie
26. Meerwerkovereenkomst, bij aankoop van een nieuw te bouwen woning kopie
27. Akte van uitgifte in erfpacht met voorwaarden kopie
28. Taxatierapport van de te kopen woning, opgemaakt door een NVM-makelaar origineel
29. Voorlopige koopakte inzake de verkoop van uw* huidige woning kopie
Indien deze nog niet is verkocht, een taxatierapport, opgemaakt door een NVM-makelaar origineel
30. Eigendomsbewijs van uw* huidige woning kopie
31. Hypotheekakte van de hypotheek op uw* huidige woning + saldobiljet waaruit de restantschuld blijkt kopie

(* = eventueel twee, namelijk van u en uw partner)